skip to Main Content

Over the coming weeks, as we move through spring towards early summer and the ODNE 2023 conference, we’ll be introducing some of the people who’ll be contributing to the event and outlining what they’ll be bringing.

Presenter: Gwen Stirling-Wilkie

Post-pandemic working: Do we know what we’re doing yet?

In this short video Gwen Stirling-Wilkie gives us a taster of the session she will be hosting at the conference. She’ll share some of her knowledge of new ways of working post pandemic and the concept she has been working on, which she calls Omni-Working. As well as sharing what she’s discovered, she’s also keen to learn from our experiences as OD practitiones.

Werken na pandemie: weten we al wat we doen?

In de komende weken, terwijl we door de lente naar de vroege zomer en de conferentie keren, zullen we een aantal mensen voorstellen die iets aan het evenement bijdragen en beschrijven wat ze zullen brengen.

In deze korte video geeft Gwen Stirling-Wilkie ons een voorproefje van de sessie die ze op de conferentie zal begeleiden. Ze zal een onderdeel van haar kennis over nieuwe manieren van werken na de pandemie delen, en het concept waaraan ze heeft gewerkt, dat ze Omni-Werken noemt. Ze vertelt niet alleen wat ze ontdekt heeft, maar wil ook graag leren van onze ervaringen als OD-consultants.

Back To Top